Sejak Pakatan Rakyat mentadbir Negeri Selangor, bermula dari Mac 2008, pelbagai manfaat telah diperuntukkan kepada rakyat Negeri Selangor bagi memenuhi keutamaan, "Hasil Negeri Untuk Rakyat". Bagi Ibu Tunggal Selangor yang layak, tersedia pelbagai manfaat untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan, di dalam pelaksanaan "Hasil Negeri Untuk Rakyat" tersebut. Portal E-bu ini menyediakan info, cara, panduan memperoleh manfaat tersebut dan info-info penting lain yang berkaitan. Selanjutnya »

Berita, Info & Makluman


Share |   

Semak Pendaftaran

Hits